elte btk történelem tanegységlista

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) ... végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) ... BTK Kelet-, Közép-. Európa és. Oroszország.

Finnugor Tanszék. Összesen: 756 67. * 2 db 3 kredites kurzussal teljesítendő! FENNISZTIKA SZAKIRÁNY. FUGD17-401. Finn történelem és művelődéstörténet I.

Ókortörténeti Tanszék. Középkori magyar történelem: 8 kredit. TÖR-211. Középkori magyar történelem 1.x. 2-4 K k 30 3. 3. Középkori Történeti. Tanszék.

2) másik alapszak „minor” egysége, amely második tanári mesterszak ... A specializáció esetében azért 0 a mintatanterv féléve, mert a hallgatók tetszőleges ...

SZLAVISZTIKA ALAPSZAK – BOLGÁR NEMZETISÉGI. SZAKIRÁNY ... A) A szlavisztika alapszak közös képzése. (szakmai alapozó modul): 50 kredit.

végzettségi szint: mester- (magister-, master-; rövidítve: MA-) ... dr. Déri Balázs egyetemi tanár (Ókortudományi Intézet) [email protected] ...

KEL11-203 Arab történelem. 3/5 K k 28 3. * Változó témákkal: Arab varázslás, Népi iszlám, Népi kultúra a Közel-. Keleten, Az iszlám világ kulturális ...

szakdolgozat koreai nyelven készül, akkor magyar nyelven is), a témavezető ... A szakdolgozat témáját a koreanisztika vagy a szak bármely témaköréből lehet.

anglisztika alapszakos bölcsész. A képzési idő félévekben: 6 félév. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 180 kredit.

A) Általános értelmiségképző tárgyak a bölcsészettudományi ... A szabadon választható tanegységek teljesítésére a kurzusfelvételre.

Tanegységlista (BA) ... ELTE BTK Újlatin nyelvek és kultúrák alapszakjának ………………….. szakirányán írt ... Román irodalom nyelvészet, történelem,: 63 kredit.

2 нояб. 2013 г. ... A magyar finnugrisztikában azóta is így emlegetik őt. Ottár szerint a finnek és a bjarmák nyelve azonos. Vajon kik ők? A finn népnév már.

Vincze Orsolya (PTE BTK) – Jenei Dániel (PTE BTK): A kollektív emlékezet kifinomult narratív kompozíciós és egyéb nyelvi stratégiái. 16.25-16.45.

Alapozó elméleti ismeretek a történelem képzési ágban: 3 kredit. TRN11-101 ... történelem, 1918–2004, 3. x. 5–6 G k 30 3. 6. Új- és Jelenkori Egyetemes.

Tér — Idő — Történelem (TIT). „Az idő nem valami nagy test, sem nem lélek, hanem … magától az Istentől az ... körúti épülete (1088 Budapest, Múzeum krt.

Művelődéstörténeti t. Általános szakterületi ismeretek: 33 kredit. Az egyetemes és a magyar történelem korszakai. TÖR-202. Az ókori Kelet története.

Ennek az index-adatbázisnak a segítségével tart egy keresés csupán néhány másodpercig a keresőkön, mivel valójában már sok ezer keresés történt az általunk ...

Tanulmányunk Európa újabbkori társadalom- és gazdaságtörténetének legfontosabb ... A 20. század második fele már a két világháborúhoz hasonló demográfiai.

TIB-102 Klasszikus tibeti nyelv 2. 3/5 G kv 45 3. *. TIB-103 Klasszikus tibeti nyelv 3. 4/6 K kv 15 1. TIB-101–. 102. TIB-104 Klasszikus tibeti nyelv 4.

Az egyes kurzusokat alkódokkal hirdeti a tanszék (111.01, 111.02, 112.01 stb.). ... Ókortörténeti. Tanszék. TÖRD-. ANT-13M. Tárgy és történelem I.

kilencszázas évek elejétől az 1928-ban kiadott Atlantis X. kötete elő- ... Atlantis sorozat IV. kötetében; a továbbiakban: „A”), mégpedig, mint.

Angol-Amerikai Intézet. Az alapképzési szak megnevezése: anglisztika. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor ...

kötelezően választható tanegység ... B, Szakmai alapozó és módszertani tárgyak: 54 kredit ... Szabadon választható régészeti tanegységek: 24 kredit.

Reneszánsz és barokk angol irodalom ... irodalom és kapcsolatai a magyar ... IR-MRF 410 A felvilágosodás kori magyar irodalom legújabb szakirodalmának ...

(Száray Miklós). FI-504010903/2. Történelmi atlasz. Matematika. MS-2312. Sokszínű matematika 12. ... 9, 10, 11, 12. évfolyam szakmai angol nyelv.

F3 Elemzi a rendi intézményrendszer (parlament) működését. 0 1 2. A feladat megértése. F4 Az elemzés kitér a francia és angol rendi monarchia hason-.

26 окт. 2006 г. ... Írja a képek betűjelét a szöveg alatti táblázatba! (Nem tud minden képet megfeleltetni.) (Elemenként 1 pont.).

22 февр. 2006 г. ... a) Írja az ábra üresen hagyott helyeire a megfelelő sorszámot! (Elemenként 0,5 pont.) 1. vetésforgó. 2. háromnyomásos gazdálkodás.

26 авг. 2008 г. ... Nagy Károly császárrá koronázása. 843. A verduni szerzıdés, Nagy Károly unokái három részre osztják a Frank Birodalmat.

5 мая 2021 г. ... Kövesse figyelmesen a feladatlap utasításait! ... a hitványaknak jobban menjen a dolguk, mint az előkelőknek […].” (Pszeudo-Xenophón.

Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. Az Oszmán Birodalom kialakulása és főbb jellemzői. 2.4 A középkor kultúrája. A román és gótikus építészet; ...

10 мая 2017 г. ... A) Az alexandriai világítótorony B) A Colosseum. C) Az athéni fellegvár. D) Az írnok. E) A diszkoszvető. F) A Laokoón-csoport.

18 окт. 2017 г. ... Döntse el, melyik, a térképen sorszámmal jelölt városra igazak az állítások! ... Poroszország szembekerült a Habsburg Birodalommal.

10 мая 2017 г. ... ... a feladatokhoz kapcsolódó forrásokat (kép, ábra, szöveg, térkép)! ... Mutassa be a források és ismeretei segítségével a tatárjárás ...

6 мая 2020 г. ... A) „Megkezdődött a csata, de […] Antonius hajói túl nehézkesek voltak, […] ... A csata helyszíne (település): … ... (Az ankarai felirat).

A csendes-óceáni hadszíntéren Japán kapitulációját ... (Az újabb kutatások – az öldöklő japán–kínai háború ... Míg összegyűlik a váltópénz?

5 мая 2021 г. ... külön megbízottaink útján, ugyanúgy, ahogyan azelőtt is tettük, minden esztendő vége felé.” (A drinápolyi béke, 1568) ...

búcsúcédulák bevételéből folytatta a Szent Péter-bazilika építését, ... külsőségek (miserend, imaformák, templomok díszítettsége), de a.

17 окт. 2018 г. ... Ma véget ér a balszerencse időszaka, és India újra magára talál. […] ... A) „A benzinár a tavaly januárban mért 227 forintos mélypont óta [.

az egyiptomi piramisokról, az ókori görögökről és rómaiakról. Megismerkedhettek a ... Melyik folyó völgyében alakult ki az ókori India?

Hunyadi János törökellenes harcai (hosszú). 16. A Rákosi-korszak gazdasága (hosszú). 17. A jobbágyság helyzetének a változása (a XIV. századtól a XIX.

1) Ki volt Géza fejedelem felesége? ... 4) Mit jelent a tized (tizedadó)? ... akik ezt el is hitték, a polgári társadalom igazi alapítója volt.

11 мая 2005 г. ... Midőn a vár alá érkeztek, túl a Lech folyón, letáborozták a mezőn, és éjjel- nappal zaklatták támadásaikkal a várost.

17 окт. 2018 г. ... részben a német nyelvnek köszönhetően terjedt el. ... Melyik ország neve maradt ki az idézett forrásokból? Írja a betűvel jelölt, kimaradt.

5 мая 2021 г. ... Franciaország és Anglia, [amelyek a müncheni konferencia ... Anglia és Franciaország a XVII– ... az államforma alapjául és mintájául az.

évszámokat. Nem okozhat nehézséget számukra az egyszerű kronológiai táblázatok elkészítése. Fontos a történelmi térben való tájékozódás képességeinek ...

7. Dzsaváharlál Nehru. 8. Tony Blair. IV. Földrajzi jellegű kérdések? 1. Állapítsa meg az alábbi földrajzi helyekről, mely mai ország területén találhatóak?

Nem a számonkérésre törekedtünk, hanem arra, hogy a történelem eredményes ta- ... e) Milyen változást jelentett az állattartásban a vetésforgó bevezetése a ...

kijelenti, hogy nem fogja akadályozni Anglia cse- lekedeteit ebben az országban […]. ... államformája köztársaság maradt, a békerendelkezés megakadá-.

nos képei, Savovai Jenő herceg budavári szobra. (Kép). L E l ő k é s z í t é s . 1. ... Savoyai Jenő herceg fővezérsége. (Emlékére. Budán szobrot emeltek.).

1 нояб. 2020 г. ... szefoglalását és az év végi összefoglalást nagyobb terjedelmű feladatlapok ... Az ókori görögök szívesen tartott állata, mely a kopár, ...

Látni fogjuk, hogyan vált Buda Zsigmond király császári, majd Mátyás király reneszánsz, európai je- lentôségű udvartartásának színterévé, elestével pedig.

8 мая 2019 г. ... Magyarország gazdasága a 16–17. században ... A 20. század elején legyőzte Oroszországot erős flottájának ... találmányai biztosították.

Görög főisten: Zeusz. Héra. Hadész. 2. Róma jelképe: gladiátor szoptató anyafarkas. Colosseum. 3. Pécs római neve: Savaria. Aquincum. Sopianae.

(Einhard: Vita Karoli Magni [Nagy Károly élete]). B) Az Úr születésének ezen a szent napján, mikor a király mise közben Szent Péter apostol sírja előtt ...

9 мая 2018 г. ... a képek alá a megfelelő forrásrészletek betűjelét! ... Írja a képek sorszámát a táblázat ... Írja a megfelelő idézetek betűjelét.

10 апр. 2018 г. ... Győr, Budapest, Szeged, Eger, Esztergom, Kőszeg, Kaposvár, Pécs, ... Pécs a. minaret a. török temető b. Eger/Pécs/ (mind a kettő elfogadható).

5 мая 2010 г. ... kárpótlással tartozik: böjt vagy alamizsna vagy áldozati állat ... számíthatunk avval, hogy a német haderő rövid idő alatt ki fogja vívni a ...

A Római Birodalom társadalmi rétegződéséről olvashattok az alábbi mondatokban. ... Így megkapjátok Róma alapításának ... 5.sz. feladat: Vaktérkép.

5. A középkori város. 6. A nagy földrajzi felfedezések és következményeik. 7. Hunyadi Mátyás uralkodói portréja. 8. A reformáció és a katolikus megújulás.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.